HighEnd, Always Put The Music First
pil

EMM Labs

CUTTING-EDGE DIGITALTEKNIKK OG YTELSE

Med hovedsete i Calgary i Canada, utvikler og produserer EMM Labs digitale signalkilder som gjennom flere tiår har opparbeidet seg anerkjennelse i industrien, audiopressen og blant publikum som de mest sofistikerte avspillingssystemene for CD og SACD som finnes per i dag.

EMM Labs DAC2XEMM Labs DAC2X byr, i likhet med den integrerte EMM Labs XDS-1, ikke bare på full betjeningsvennlighet og -kompatibiltet for fremtiden, men også på det aller siste og beste innen EMM Labs´egenutviklede teknologi for digital-til-analog signalkonvertering. DAC2X er for de priviligerte som har råd til og skal ha "the best there is".

DAC2X har MDAT Upconverting DSP, MFAST Jitter Removal System, MCLK Master Clock og Ed Meitners håndlagde 5,6 MHz Proprietary Discrete Dual Differential D/A Converters. Uansett kvalitet på de digitale signalene du forer DAC2X med, vil jitter bli fullstendig fjernet fra datastrømmen, samtidig som signalene upsamples til 5,6 MHz, det vil si til dobbelt SACD-standard.

EMM Labs var ikke villig til å akseptere de iboende ulinearitetene som enhver masseprodusert chip på markedet er belemret med. Det burde heller ikke du.

SPECIFICATIONS

Type: Stereo solid-state DAC unit
D/A Conversions: Two-channel PCM to analog, 2-channel DSD to analog
PCM Input Frequencies:44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4k, 192k
DSD Input Frequency: 2.8mHz, 5.6mHz
AES/EBU Input: 1 Connector, asynchronous
S/PDIF input: 1 Coax, asynchronous
TosLink S/PDIF Input: 2 Optical connectors, asynchronous
EMM OptiLink Input: 1 high speed glass connector for 2 active channels
USB Input: 1 Connector, asynchronous
EMM Expansion Port: For future digital inputs
Remote Control: Infrared, aluminum, controls matching drive TDSX.
Balanced Output: 300? XLR pin 2 hot, 4V
Unbalanced Output: 150? RCA, 2V
Phase Switch: Positive or negative output phase
Power Supply: Power Factor Corrected
Voltage: 100V/115V/240V 50/60 Hz - Factory set
Dimension: 43.5 x 40 x 9.2 (WxDxH in cm)
Weight: 26.4 lbs.


EMM Labs XDS-1EMM Labs XDS-1 byr, i likhet med den integrerte EMM Labs DAC2X, ikke bare på full betjeningsvennlighet og -kompatibiltet for fremtiden, men også på det aller siste og beste innen EMM Labs´egenutviklede teknologi for digital-til-analog signalkonvertering. I tillegg til å tilkoble en rekke eksterne signalkilder, kan du på XDS-1 spille av dine SACDer og CDer direkte uten noe separat drivverk, ettersom XDS-1 har innebygget drivverk av ypperste kvalitet. XDS-1 er for de priviligerte som har råd til og skal ha "the best there is".

XDS-1 har MDAT Upconverting DSP, MFAST Jitter Removal System, MCLK Master Clock og Ed Meitners håndlagde 5,6 MHz Proprietary Discrete Dual Differential D/A Converters. Uansett kvalitet på de digitale signalene du forer DAC2X med, vil jitter bli fullstendig fjernet fra datastrømmen, samtidig som signalene upsamples til 5,6 MHz, det vil si til dobbelt SACD-standard.

EMM Labs var ikke villig til å akseptere de iboende ulinearitetene som enhver masseprodusert chip på markedet er belemret med. Det burde heller ikke du.

EMM Labs TSDXEMM Labs TSDX er et separat drivverk uten innebygget DAC, som er ment å brukes sammen med EMM Labs DAC2X. På fotografiet er TSDX avbildet sammen med DAX2X.

En separat DAC med et separat drivverk er den aller mest kompromissløse tilnærmingen til avspilling av dine SACDer og CDer, samtidig som du med en slik løsning selvsagt vil nyte godt av mulighetene til å koble til eksterne signalkilder til DAC2X.

Meitner MA-1Gjennom Meitner Audio har Ed Meitner ønsket å gjøre unik teknologi og lyd på referansenivå tilgjengelig for et bredere publikum enn hva som hittil har vært tilfellet.

Meitner MA-1 har innebygget mye av den samme teknologien som de langt dyrere produktene fra EMM Labs, herunder MFAST Signal Aqcuisition, MDAT signalprosessering og MDAC konverteringsteknologi, samt MCLK Master Clock.

HighEnd vil spesielt fremheve Meitner MA-1 som et produkt som skyver grensene for ytelse innenfor en avgrenset budsjettramme.

Meitner MA-2Endelig er det mulig for flere enn de med nærmest ubegrensede busjettrammer å få oppleve ytelse i den absolutte verdensklasse i egne audiosystemer. Meitner MA-2 er svaret for alle som ønsker nettopp dette.

Meitner MA-2 er en integrert digitalavspiller. Det vil si at den i tillegg til å ha et innebygget drivverk for avspilling av CD, har samme DAC-teknologi som den separate Meitner MA-1 har.

Meitner MA-2 har innebygget mye av den samme teknologien som de langt dyrere produktene fra EMM Labs, herunder MFAST Signal Aqcuisition, MDAT signalprosessering og MDAC konverteringsteknologi, samt MCLK Master Clock.

Med MA-2 kan du spille av CD-samlingen din eller overføre musikkfiler fra din datamaskin eller andre signalkilder med samme fantastiske lydkvalitet.