Pasted Graphic

GRAND PRIX AUDIO


"Grand Prix Audio is an engineering company", er selskapets oppsummerende beskrivelse av seg selv. GRAND PRIX AUDIO produserer verdens mest effektive isolasjonssystemer til "high-performance" audiokomponenter. Selskapet har satt standarden gang på gang. I tillegg har selskapet utviklet den banebrytende platespilleren GRAND PRIX AUDIO Monaco Turntable, som byr på innovative teknologiske løsninger som verden tidligere aldri har sett, og som skaper den mest støyfrie og mest nøyaktige lydreproduksjon fra vinylmediet man kan tenke seg.     

GRAND PRIX AUDIOs folosofi er enkel: "Design superior solutions to audio problems by using the same proven and fundamental engineering principles that won us hundreds of races and allowed countless innovative engineering solutions in racing and other industries." I en industri som til dels preges av gimmicks, hype og falske påstander, er GRAND PRIX AUDIO opptatt av dokumenterbare fakta og sannhet. Alle produkter fra GRAND PRIX AUDIO er utviklet i samsvar med fundamentale vitenskapelige prinsipper.   

Selskapet etterstreber å validere sine resultater og påstander. GRAND PRIX AUDIO benytter avansert måleutstyr ved design av sine produkter. GRAND PRIX AUDIO pynter aldri på virkeligheten og kommer aldri med uholdbare påstander. Alle påstander om ytelse som GRAND PRIX AUDIO presenterer, kan selskapet dokumentere og resultatet av sammenligninger kan understøttes ved intrimentert testing. GRAND PRIX AUDIO mener å sette standarden ikke bare for ytelse innen vibrasjons- og resonanskontroll, men også for korrekt og sannferdig markedsføring i bransjen. 
Navnet GRAND PRIX AUDIO henspeiler på grunnlegger Alvin Lloyds og flere av hans kollegaers suksessfulle karriere innen Indy Car Racing. Måloppnåelsen taler for seg selv.  
I tillegg til å ha vært delaktig i utviklingen av teknologiske løsninger implementert i de raskeste Indy Car Racing Cars som er laget, var Alvin Lloyds ingeniørteam også innvolvert i  design og bygging av en høyhastighets-vindtunnel som ble regnet som "state of the art worldwide". Williams Grand Prix Engineering sitt team sendte sine Formel 1-biler til USA for å videreutvikle sine i nvente vindtunnel.
Medlemmer av GRAND PRIX AUDIO sin ingeniørstab har også ytt kosulenttjenester til flere av verdens fremste bilprodusenter og "race teams", foruten til leverandører til forsvarsindustrien og enkelte verdensledende elektronikkprodusenter.
Tidligere resultater av ingeniørarbeid som GRAND PRIX AUDIOs team har oppnådd reflekterer hva produktene fra GRAND PRIX AUDIO representerer. Produktene representerer overlegen kvalitet og ytelse, og design som setter standarden innen audioindustrien. GRAND PRIX AUDIO tror ikke på sort magi, men på vitenskap.


Pasted Graphic 1