Meitner MA-1


Gjennom Meitner Audio har Ed Meitner ønsket å gjøre unik teknologi og lyd på referansenivå tilgjengelig for et bredere publikum enn hva som hittil har vært tilfellet. 

Meitner MA-1 har innebygget mye av den samme teknologien som de langt dyrere produktene fra EMM Labs, herunder MFAST Signal Aqcuisition, MDAT signalprosessering og MDAC konverteringsteknologi, samt MCLK Master Clock. 

HighEnd vil spesielt fremheve Meitner MA-1 som et produkt som skyver grensene for ytelse innenfor en avgrenset budsjettramme.


Pasted Graphic